Institutionen

Institution
Foto:

Vad är en institution?

Institutionen är en plats bortom människor och byggnader.

Vad är en institution?

Institutionen är en plats bortom rum och tid.

Vad är en institution?

Institutionen är ett center, ett ekosystem, en gravitationskraft.

Vad är en institution?

Institutionen är en självbevarelsedrift utan botfärdighet.

 

Vad är en institution?

Institutionen är kunskap, makt, historia.

Vad är en institution?

Institutionen är avsändarens nedärvda arkiv.

Vad är en institution?

Institutionen kan inte hållas ansvarig.

Vad är en institution?

Institutionen måste hållas vid liv.

Vad är en institution?

Institutionen är samhällets kloka paradigm.

Vad är en institution?

Institutionen är kollektivets deduktiva spegelbild.

Vad är en institution?

Institutionen är framtiden utan samvetskval.

Vad är en institution?

Institutionen är bevarad, säkrad, intakt.

 

Vad är en institution?

Institutionen är resistent mot demontering.

Vad är en institution?

Institutionen är resistent mot myteri.

Vad är en institution?

Institutionen är byggd på demontering.

Vad är en institution?

Institutionen är byggd på myteri.

Vad är en institution?

Institutionen är ett selektivt minne.

Vad är en institution?

Institutionen är en selektiv dans.

Vad är en institution?

Institutionen är allt det den önskar sig vara.

Vad är en institution?

Institutionen är en härmapa.

 

Vad är en institution?

Institutionen blöder.

Vad är en institution?

Institutionen är konstruerad för att blöda.

Vad är en institution?

Institutionen är konstruerad för att plåstras om.

Vad är en institution?

Institutionen vill inget annat än att plåstras om.

Vad är en institution?

Institutionen är rädd.

Vad är en institution?

Institutionen är skräckslagen.

Vad är en institution?

Institutionen är luftslottet med torkade tårar.

Vad är en institution?

Institutionen är luftslottet med skammen i halsen.

 

Vad är en institution?

Institutionen blir till i våra ögon.

Vad är en institution?

Institutionen går sönder genom våra händer.

Vad är en institution?

Institutionen känner sig hotad av våra uppenbarelser.

Vad är en institution?

Institutionen känner sig hotad av våra fynd.

Ismaila Jallow & Afroinstitutionen