Public Square er en platform for kritiske tanker om samfundet og den verden, vi lever i. Vi bringer indlæg af forskellig karakter – analyser, essays, visuelle værker og kommentarer – der peger på væsentlige, men ofte ubekvemme, forhold i samfundet.

Baggrund

I samtidens Europa, og på globalt plan, er neoliberalismens strenge økonomiske rationaler en drivende logik. Rationalet at ”vi er nødt til…” dominerer og gør egentlig kritisk tænkning svær. Dette gør sig gældende på tværs af politiske partier, økonomiske og sociale domæner og i de offentlige medier, og skaber en konsensuskultur, en ’frygtens kultur’ og en dannelsesramme, hvor nødvendighedens logik er enerådende. På kunstscenen, i det akademiske og ’den frie tankes’ rum og på politiske debatscener cementerer nødvendighedens rationaler sig gennem et fravær af aspirationerne om ’det gode samfund’ og af undersøgelsen af alternativer til det eksisterende eller håb om, at der findes noget andet.

For os er politik ikke knyttet til snævre parlamentariske rammer og partipolitiske udtryk, men noget langt bredere, der også knytter sig til brede samfundsmæssige udviklinger, protester og bevægelser, der adresserer det fælles, samt de måder vi erfarer, sanser og erkender verden og den måde vi deler den på.

Vi er situationeret i København og har derfor i første omgang altid et fokus på vores lokale, danske og nordiske kontekst, men finder det samtidig vigtigt ikke at begrænse os til denne. Hverken tænkning eller vores fælles liv er defineret ved landegrænser. Vi har derfor også konstant et blik ud mod den bredere europæiske kontekst, når vi vurderer, hvad der er relevant for Public Square.

Der er behov for på tværs af Europas kunstneriske, kulturelle og politiske kontekster at give taletid til og skabe rum for alternative tanker, teorier, ideer og energier, der introducerer nye forståelser og visioner. Public Square mobiliserer kunstnere, akademikere, frie tænkere og aktører på tværs af forskellige genrer, og adresserer aktuelle emner som økonomi, krise, demokrati, organisering, højrenationale bevægelser og migration ved siden af filosofiske emner som kærlighed, håb, utopi og solidaritet, der åbner op for mere fundamentale spørgsmål om vores fælles liv og de drivende kræfter i menneske og samfund.