{desc_image}

Nødhjælpskøkken

Asylanten er i dag blandt andet et politisk instrument, hvorigennem middelklassens brede flertal udøver deres egen vitalitet gennem værdipolitiske og nationale identitetsspørgsmål...
{desc_image}

Bespisning i Udrejsecenter Sjælsmark

Du tilbydes bespisning i centerets cafeteria tre gange dagligt. Bespisning foregår kun på bestemte tidspunkter, som fremgår af opslag ved cafeteriaet.