avatar-red.png's avatar

Forfatter: Tina Helen
Bopæl: København
Om: Tina Helen bor og arbejder i København. Hendes kunstneriske virke er forsøg på sammenkoblinger af det praktiske og teoretiske felt i forståelsen og produktionen af billeder. Hun beskæftiger sig med emner som bypolitik, magtstrukturer – økonomiske, sociale eller psykologiske, billedpolitik, kognitiv kapital, selvskolning, nægtelse, autisme, autonomi, kollektive værensformer, flugt og spørgsmål om praksis og organisation. Engageret på et personligt såvel som politisk plan, har hun arbejdet i flere internationale kontekster og indgået i utallige samarbejdskonstellationer på projekter af kunstnerisk, aktivistisk og humanitær karakter. Hun har en MFA fra Malmö Art Academy (2011-2013), samt en Master fra Kunstakademiets Designskole (2000-2006).