Cornel West

Public Square kommer, som de fleste navne, med en historie, som det vokser sig ud af. I dette tilfælde en sen aften, hvor forskellige navne til projektet blev smidt rundt og så forkastet, indtil et citat fra den amerikanske filosof Cornel West blev kastet ind i snakken: ”The vitality of any public square ultimately depends on how much we care about the quality of our lives together”. I oversættelse bliver det til: ”En hver offentlig plads’ vitalitet afhænger ultimativt af hvor meget vi bekymrer os om kvaliteten af vores liv sammen.” Public Square er på én og samme tid at ville noget med og i offentligheden, og at have en grundlæggende bekymring omkring det fælles, der skaber vores liv og de måder, vores liv påvirker hinanden.